Pháp luật, Tin tức, Tư vấn

Mục đích lập báo cáo tài chính là gì?

Việc lập báo cáo tài chính là nghĩa vụ bắt buộc các doanh nghiệp phải triển khai thực hiện. Vậy, hệ thống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được lập lên với những mục đích gì? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Mục đích lập báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp

– Báo cáo tài chính là bản tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

– Báo cáo tài chính giúp các doanh nghiệp cung cấp đầy đủ các thông tin về kinh tế, tài chính giúp đánh giá một cách khái quát nhất về tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và giúp doanh nghiệp  dự đoán trong tương lai.

báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đối với những đối tượng khác

Không chỉ mỗi doanh nghiệp quan tâm đến báo cáo tài chính, mà báo cáo tài chính còn thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tượng khác. Mỗi đối tượng quan tâm đến báo cáo tài chính của một doanh nghiệp nào đó đều có thể nhìn vào bảng báo cáo này để có thể nắm được những thông tin cần thiết, và giúp đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của mình.

– Đối với các nhà quản lý doanh nghiệp, báo cáo tài chính chính là tài liệu cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng như tình hình và kết quả kinh doanh sau một kỳ hoạt động. Trên cơ sở những phân tích, kết quả của bảng báo cáo tài chính, các nhà quản lý sẽ phân tích, đánh giá và để ra những giải pháp, quyết định quản lý trong thời gian tới một cách phù hợp nhất.

– Đối với những cơ quan của nhà nước như: cơ quan tài chính, kiểm toán, thuế, ngân hàng… Báo cáo tài chính chính là tài liệu vô cùng quan trọng để việc kiểm ra, giám sát, hướng dẫn tư vấn cho các doanh nghiệp các chính sách, chế độ kinh tế một cách kịp thời. Kịp thời nhìn nhận ra những vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải để từ đó có hướng giải quyết tốt nhất.

– Báo cáo tài chính có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư, các nhà cho vay, bởi, báo cáo tài chính sẽ giúp họ nhận biết khả năng về tài chính, tình hình sử dụng các loại tài sản, nguồn vốn, khả năng sinh lời, mức độ rủi ro… từ đó giúp họ đưa ra những quyết định quan trọng và phù hợp.

– Đối với công nhân viên của doanh nghiệp họ quan tâm đến thông tin về khả năng cũng như chính sách chi trả cổ tức, tiền lương, bảo hiểm xã hội, và các vấn đề khác liên quan đến lợi ích của họ thông qua báo cáo tài chính.
https://donlyhon.com/

https://donlyhon.com/tin-tuc/

Có thể bạn quan tâm: Đàn ông ăn gì để sinh con trai

Kiểu tóc cho người da ngăm đen