Trong quá trình sử dụng hóa đơn giấy, vì số dòng trên hóa đơn giấy có hạn nên người dùng cần phải sử dụng bảng kê bán hàng kèm theo hóa đơn. Để tìm hiểu kỹ hơn vấn đề này, mời bạn đọc cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Người bán sử dụng bảng kê khi ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn

Đây là trường hợp thường xuyên gặp phải của các kế toán. Trong trường hợp cần ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn, các kế toán cần phải tuân thủ nguyên tắc:

Thứ nhất, dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước phải ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau cũng bắt buộc phải ghi cụm từ “tiếp số trước”. Đây là quy định bắt buộc mà các kế toán cần phải thực hiện, nếu trong trường hợp vô tình hoặc cố tình không ghi theo quy định này, thì hóa đơn được xem là không hợp lệ.

hóa đơn điện tử

Thứ hai, các hóa đơn phải liệt kê đầy đủ các mặt hàng hóa theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này sang hóa đơn khác.

Thứ ba, các trường thông tin người bán và người mua phải được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên

Thứ tư, phải có chữ ký, dấu của người bán (nếu có) và chữ ký của người mua, giá thanh toán, phí thu thêm, phụ phí….

https://trungtamtintuc.net/thu-tuc-thanh-lap-dia-diem-kinh-doanh-khac-tinh-moi-nhat/

Người bán hàng sử dụng bảng kê hóa đơn để liệt kê các loại hàng hóa bán kèm theo hóa đơn
Đây là trường hợp phổ biến tại các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy hiện nay. Với lượng hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn nhiều, thì người bán bắt buộc phải sử dụng bảng kê hóa đơn để có thể truyền tải hết nội dung của cuộc mua bán. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần phải đảm bảo nội dung ghi trên hóa đơn và nội dung ghi trên bảng kê để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp.

Như vậy có thể thấy, người bán có thể sử dụng bảng kê hóa đơn để liệt kê các loại hàng hóa bán kèm theo hóa đơn và sử dụng để ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Tuy nhiên, đối với hóa đơn điện tử, doanh nghiệp không được sử dụng hóa đơn kèm bảng kê. Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính đã có những quy định, hướng dẫn cụ thể về việc này.

Cần nhấn mạnh thêm rằng, hạn chót sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp nên chuyển dần sang sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy để đảm bảo mang lại hiệu quả cao cho công việc, cùng với đó là góp phần vào quá trình chuyển đổi số, tăng cao khả năng cạnh tranh và uy tín đối với các đối tác.

https://trungtamtintuc.net/

Có thể bạn quan tâm: Đàn ông ăn gì để sinh con trai

Kiểu tóc cho người da ngăm đen

Người bán sử dụng bảng kê hóa đơn để làm gì?
Đánh giá