Ngày 27/05/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP với nội dung sửa đổi và bổ sung một số quy định tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính trong quản lý và xử lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn. Cũng theo Nghị định này, đã có một số điểm mới cần lưu ý và quan tâm, vừa thể hiện tính răn đe của chế tài pháp luật vừa giúp người thi hành có căn cứ pháp lý để thực hiện một cách tốt nhất.
Một trong những mức phạt cần quan tâm nhất trong Nghị định 49/2016/NĐ-CP chính là phạt hành chính từ 4.000.000 đồng cho đến 8.000.000 đồng đối với các hành vi làm mất, cháy hoặc hỏng hóa đơn. Nội dung này được quy định cụ thể như sau:
Đối với hành vi làm mất, cháy hoặc hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập có liên giao cho khách hàng nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập có kèm theo bảng kê hàng hóa, dịch vụ thì bị xử phạt hành chính từ 4.000.000 đồng cho đến 8.000.000 đồng trừ những trường hợp đặt biệt như: mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn sự kiện bất ngờ hoặc do sự kiện bất khả kháng khác.

phạt từ 4 triệu đến 8 triệu

Đối với hành vi mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập có liên giao cho khách hàng, người bán và người mua phải đồng thời tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc Trong trường hợp người bán đã kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân, có hợp đồng, chứng từ có thể xác minh việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đồng thời có một tình tiết giảm nhẹ thì sẽ bị xử lý ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt tức 4.000.000 đồng. Cũng trong trường hợp này mà người vi phạm có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên thì sẽ tiến hành xử phạt cảnh cáo.
Đối với hành vi mất, cháy, hỏng hóa đơn nhưng vẫn còn liên giao cho khách hàng đồng thời vẫn còn trong thời gian lưu trữ (10 năm) thì xử phạt theo Luật  kế toán.
Còn trong trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất có liên giao cho khách hàng nhưng cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán sẽ không phải chịu mức phạt hành chính.
Trên đây là những quy định rõ ràng và cụ thể được viết trong Nghị định 49/2016/NĐ-CP với nội dung sửa đổi và bổ sung một số quy định tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính trong quản lý và xử lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn. Với các trường hợp, đối tượng và hành vi được phân định rõ như trên, mong rằng những người tham gia mua bán có thể nắm rõ để tránh vi phạm pháp luật một cách đáng tiếc.

https://donlyhon.com/phai-chiu-hau-qua-phap-ly-nhu-the-nao-khi-lam-dau-ten-gia/

https://donlyhon.com/muc-dich-lap-bao-cao-tai-chinh-la-gi/

Có thể bạn quan tâm: Đàn ông ăn gì để sinh con trai

Kiểu tóc cho người da ngăm đen

Phạt từ 4 đến 8 triệu với hành vi làm cháy, mất, hỏng HĐ
5 1 vote