Theo công văn mới nhất của Cục Thuế Hà Nội thì các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ sớm triển khai thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy chậm nhất đến ngày 30/9/2020. Bên cạnh đó, thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn đang đến gần cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ các doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần lưu ý, trong khoảng thời gian này các doanh nghiệp vẫn thực hiện khởi tạo, phát hành hóa đơn và sử dụng theo Thông tư 32/2011. Chính vì vậy, các vướng mắc như hóa đơn điện tử chuyển đổi có cần đóng dấu?! thì các doanh nghiệp cần phải dựa vào các quy định tại Thông tư 32 để có thể tìm thấy câu trả lời xác đáng nhất.

Khởi tạo hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011 về hóa đơn điện tử

Khởi tạo hóa đơn điện tử chính là bước quan trọng đầu tiên để các doanh nghiệp có thể triển khai sử dụng được hóa đơn điện tử, Theo quy định tại Thông tư 32/2011 thì khởi tạo hóa đơn điện tử chính là hoạt động tạo định dạng cho hóa đơn, thiết lập đầy đủ các thông tin của người bán, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền trước khi bán hàng. Việc khởi tạo hóa đơn điện tử phải làm theo quy định của pháp luật.

Trước khi khởi tạo, đơn vị phải thông báo cho cơ quan thuế bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử và chịu trách nhiệm về quyết định này.

phát hành hóa đơn

Phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011 về hóa đơn điện tử

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử thì tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập “Thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng” gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử làm theo Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC về hóa đơn điện tử.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử phải niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử, hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử.

Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định. 

Có bắt buộc phải in hóa đơn điện tử ra bản giấy để lưu trữ không? 

Quy định mới nhất về hóa đơn đối với cách lập một số tiêu thức

Có điều gì khác biệt trong việc khởi tạo và phát hành hóa đơn điện tử theo quy định cũ và mới

Một trong những điều các doanh nghiệp cần phải lưu ý đó chính là điểm khác biệt trong việc khởi tạo và phát hành hóa đơn điện tử theo quy định cũ và mới. Đối với Thông tư 32/2011 thông báo phát hành hóa đơn điện tử của doanh nghiệp là bắt buộc và phải gửi có quan thuế, tuy nhiên, theo Thông tư 68/2019 thì thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp không cần phải có, chỉ cần doanh nghiệp đăng ký loại hóa đơn điện tử với cơ quan thuế là được. Bên cạnh đó, thời gian phản hồi của cơ quan Thuế về việc có chấp nhận hay không chấp nhận cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới là 01 ngày, trong khi theo quy định cũ là 02 ngày. Chính vì vậy các doanh nghiệp cần phải nắm được sự thay đổi này để có thể sẵn sàng chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011 lên Thông tư 68/2019 khi có yêu cầu.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm rõ các quy định về việc khởi tạo và thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 32/2011.

 

Có thể bạn quan tâm: Đàn ông ăn gì để sinh con trai

Kiểu tóc cho người da ngăm đen

Quy định về khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư 32
Đánh giá